Einde contract

Wat gebeurt er als ik de apparaten niet terugstuur of terugstuur na het einde van de contractperiode?

90 dagen voordat het contract afloopt, wordt er contact met u opgenomen en wordt u gevraagd of u het contract al dan niet wilt voortzetten. Als u de producten na de overeengekomen einddatum houdt, worden er kosten in rekening gebracht.

View all FAQ