Welkom bij Acer device as a service Nederland

We hebben gemerkt dat u deze pagina vanuit een ander land bezoekt. Houd er rekening mee dat alle beschikbare items die aangeboden worden door Acer device as a service Nederland uitsluitend binnen Nederland worden verzonden.

Ik begrijp het bericht hierboven maar wil toch graag de pagina van Acer device as a service Nederland bezoeken.

Service Terms and Conditions
Voor de Acer DaaS Services
ESSENTIAL

 

Dienstverlener

Bedankt voor het aanschaffen van een Acer-servicepack dat in Nederland wordt aangeboden door Acer Computer B.V., Europalaan 89 5232 BC ‘s-Hertogenbosch, Nederland en in Duitsland door Acer Computer GmbH, Kornkamp 4, 22926 Ahrensburg, Duitsland (verder – (“Acer”).

Garantiedekking / Uitsluitingen & Beperkingen

Dit Acer-servicepack (verder – “servicepack”) is een uitgebreide servicedekking die een aanvulling vormt op de algemene garantievoorwaarden, zoals vermeld in de brochure “Beperkte productgarantie” welke in de doos is inbegrepen bij uw nieuwe Acer-product. De “Beperkte productgarantie” is een integraal onderdeel van het pakket en blijft volledig van toepassing met alle beperkingen en uitsluitingen die daarin zijn aangegeven en beschreven, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van het pakket. Lees het document “Beperkte productgarantie” voordat u om service verzoekt van het pakket.

SERVICEVOORWAARDEN

Dit pakket is een contract tussen u en Acer. Ongeacht van de garantieperiode die wordt vermeld in de brochure “Beperkte productgarantie” van uw product, beginnen alle serviceperiodes die door het servicepack worden gedekt vanaf de datum waarop het abonnement in uw account is geactiveerd en eindigen deze bij het aflopen van het abonnement.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN SERVICE

Uitgesloten van de servicedekking in het pakket zijn reparatiewerkzaamheden of vervanging van onderdelen waarvan is vastgesteld dat ze zijn beschadigd door nalatigheid of door opzet van welke aard dan ook, onjuist onderhoud, aanpassingen of onderhoud uitgevoerd door onbevoegde derde partijen of vervoer in een ondeugdelijke verpakking.
Het servicepack dekt geen fouten die voortkomen uit virussen of systeemconflicten veroorzaakt door de installatie van stuurprogramma’s of randapparatuur, of verlies van gegevens om welke reden dan ook.
De batterij is niet gedekt in de garantie van het servicepakket maar valt onder de beperkte productgarantie. De uitsluitingen en beperkingen die hierboven zijn beschreven, zijn alleen
van toepassing op dit servicepack; de voorwaarden van de beperkte productgarantie blijven geldig en worden hier niet door beïnvloed.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens die u via elektronische vorm of anderszins voor het servicepack verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg voor meer informatie het privacy beleid van Acer voor DaaS-services.

Garantie service aanvragen

Om claims te melden en / of garantieservice te verkrijgen, logt u in op uw account en raadpleegt u de contactgegevens van de technische ondersteuning op de webpagina.
Voordat u uw Acer-product terugstuurt of afstaat voor reparatie, moet u ervoor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van alle gegevens en programma’s bijvoorbeeld naar uw cloudopslag of een lokale kopie op een losse gegevensdrager, en verwijdert u alle vertrouwelijke, eigendomsrechten of persoonlijke informatie of programma’s (hierna “gegevens”). Acer is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of openbaarmaking van gegevens door gebeurtenissen die plaatsvinden in de periode dat u het apparaat afgestaan heeft voor het reparatieproces, noch voor het herstellen van eventueel verwijderde data.
Elke partij gaat ermee akkoord dat zij geen vertrouwen stelt in enige verklaring, garantie of vertegenwoordiging anders dan die uitdrukkelijk in deze beperkte garantie uiteengezet is. Geen Acer-wederverkoper,tussenpersoon of werknemer is door Acer gemachtigd om wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van deze beperkte garantie.

Garantieperiode

De garantieperiode is gelijk aan de abonnementsperiode van uw product.

Toegewijde Daas Support services

Een technisch ondersteuningsteam is toegewijd om uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het oplossen van uw problemen, waaronder contact opnemen met Google-services in het geval het probleem een aangelegenheid met Google OS Enterprise of Google Workspace betreft.

Collect, Repair & Return Service

Nadat u contact heeft opgenomen met ons serviceteam en blijkt dat een reparatie op het servicecentrum nodig is, zullen we ervoor zorgen dat uw apparaat wordt opgehaald en naar ons reparatiecentrum wordt gebracht, waar uw apparaat wordt gediagnosticeerd, gerepareerd, gecontroleerd en naar u wordt teruggestuurd.

Gecertificeerde gegevensverwijdering na beëindiging contract

Zodra uw contract afloopt, ontvangen we uw apparaten in ons servicecentrum en zorgen we ervoor dat alle overgebleven gegevens op vertrouwelijke wijze worden gewist.

DOA check, software en driver updates voor levering, Google OS

Voordat de door u bestelde producten verzonden worden, controleren we of ieder product naar behoren werkt en zorgen we ervoor dat deze voorzien is van de laatste software updates die op dat moment beschikbaar zijn.

ADVANCED (IN AANVULLING OP ESSENTIAL)

 

Voorrang in geval van reparatie op het servicecentrum

Bij aankomst in ons servicecentrum wordt uw machine met voorrang behandeld om een snelle reparatie te bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat u uw apparaat zo snel mogelijk terugkrijgt.

Apparaatconfiguratie (aanmelden in uw domein)

Voordat we een nieuw apparaat bij u afleveren, melden we deze aan op uw klantdomein, zodat de gebruiker bij het opstarten van het apparaat direct kan inloggen en aan de slag kan.

EMPOWERED (IN AANVULLING OP ADVANCED)

 

On-site reparatie binnen 1 werkdag

Als blijkt dan een reparatie aan uw apparaat nodig is, sturen wij een technicus naar uw eigen locatie. We zullen ons best doen om deze reparatie zo snel mogelijk uit te voeren, en op elk moment en indien mogelijk op de volgende werkdag nadat u de serviceaanvraag heeft geplaatst.

Itemlabels plaatsen (asset tagging)

Voordat we het nieuwe apparaat bij u afleveren, labelen we deze met de uniek itemlabel (ook wel “asset tag” genoemd) dat u ons vooraf verstrekt. Bij het verzenden scannen we het serienummer en het itemlabel en na verzending sturen we u een bestand met een lijst met alle serienummers en het bijbehorende itemlabel voor uw administratie.