Service Terms and Conditions Voor de Acer DaaS Services

– Acer DaaS voor Chrome –

ESSENTIAL

Garantiedekking / Uitsluitingen & Beperkingen

Dit Acer-servicepack (verder – “servicepack”) is een uitgebreide servicedekking die een aanvulling vormt op de algemene garantievoorwaarden, zoals vermeld in de brochure “Beperkte productgarantie” welke in de doos is inbegrepen bij uw nieuwe Acer-product. De “Beperkte productgarantie” is een integraal onderdeel van het pakket en blijft volledig van toepassing met alle beperkingen en uitsluitingen die daarin zijn aangegeven en beschreven, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van het pakket. Lees het document “Beperkte productgarantie” voordat u om service verzoekt van het pakket.

SERVICEVOORWAARDEN

Dit pakket is een contract tussen u en Acer. Ongeacht van de garantieperiode die wordt vermeld in de brochure “Beperkte productgarantie” van uw product, beginnen alle serviceperiodes die door het servicepack worden gedekt vanaf de datum waarop het abonnement in uw account is geactiveerd en eindigen deze bij het aflopen van het abonnement.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN SERVICE

Uitgesloten van de servicedekking in het pakket zijn reparatiewerkzaamheden of vervanging van onderdelen waarvan is vastgesteld dat ze zijn beschadigd door nalatigheid of door opzet van welke aard dan ook, onjuist onderhoud, aanpassingen of onderhoud uitgevoerd door onbevoegde derde partijen of vervoer in een ondeugdelijke verpakking.
Het servicepack dekt geen fouten die voortkomen uit virussen of systeemconflicten veroorzaakt door de installatie van stuurprogramma’s of randapparatuur, of verlies van gegevens om welke reden dan ook.
De batterij is niet gedekt in de garantie van het servicepakket maar valt onder de beperkte productgarantie. De uitsluitingen en beperkingen die hierboven zijn beschreven, zijn alleen
van toepassing op dit servicepack; de voorwaarden van de beperkte productgarantie blijven geldig en worden hier niet door beïnvloed.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens die u via elektronische vorm of anderszins voor het servicepack verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg voor meer informatie het privacy beleid van Acer voor DaaS-services.

Garantie service aanvragen

Om claims te melden en / of garantieservice te verkrijgen, logt u in op uw account en raadpleegt u de contactgegevens van de technische ondersteuning op de webpagina.
Voordat u uw Acer-product terugstuurt of afstaat voor reparatie, moet u ervoor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van alle gegevens en programma’s bijvoorbeeld naar uw cloudopslag of een lokale kopie op een losse gegevensdrager, en verwijdert u alle vertrouwelijke, eigendomsrechten of persoonlijke informatie of programma’s (hierna “gegevens”). Acer is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of openbaarmaking van gegevens door gebeurtenissen die plaatsvinden in de periode dat u het apparaat afgestaan heeft voor het reparatieproces, noch voor het herstellen van eventueel verwijderde data.
Elke partij gaat ermee akkoord dat zij geen vertrouwen stelt in enige verklaring, garantie of vertegenwoordiging anders dan die uitdrukkelijk in deze beperkte garantie uiteengezet is. Geen Acer-wederverkoper,tussenpersoon of werknemer is door Acer gemachtigd om wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van deze beperkte garantie.

Garantieperiode

De garantieperiode is gelijk aan de abonnementsperiode van uw product.

Toegewijde Daas Support services

Een technisch ondersteuningsteam is toegewijd om uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het oplossen van uw problemen, waaronder contact opnemen met Google-services in het geval het probleem een aangelegenheid met Google OS Enterprise of Google Workspace betreft.

Collect, Repair & Return Service

Nadat u contact heeft opgenomen met ons serviceteam en blijkt dat een reparatie op het servicecentrum nodig is, zullen we ervoor zorgen dat uw apparaat wordt opgehaald en naar ons reparatiecentrum wordt gebracht, waar uw apparaat wordt gediagnosticeerd, gerepareerd, gecontroleerd en naar u wordt teruggestuurd.

Gecertificeerde gegevensverwijdering na beëindiging contract

Zodra uw contract afloopt, ontvangen we uw apparaten in ons servicecentrum en zorgen we ervoor dat alle overgebleven gegevens op vertrouwelijke wijze worden gewist.

DOA check, software en driver updates voor levering, Google OS

Voordat de door u bestelde producten verzonden worden, controleren we of ieder product naar behoren werkt en zorgen we ervoor dat deze voorzien is van de laatste software updates die op dat moment beschikbaar zijn.

 

ADVANCED (IN AANVULLING OP ESSENTIAL)

Voorrang in geval van reparatie op het servicecentrum

Bij aankomst in ons servicecentrum wordt uw machine met voorrang behandeld om een snelle reparatie te bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat u uw apparaat zo snel mogelijk terugkrijgt.

Apparaatconfiguratie (aanmelden in uw domein)

Voordat we een nieuw apparaat bij u afleveren, melden we deze aan op uw klantdomein, zodat de gebruiker bij het opstarten van het apparaat direct kan inloggen en aan de slag kan.

 

EMPOWERED (IN AANVULLING OP ADVANCED)

On-site reparatie binnen 1 werkdag

Als blijkt dan een reparatie aan uw apparaat nodig is, sturen wij een technicus naar uw eigen locatie. We zullen ons best doen om deze reparatie zo snel mogelijk uit te voeren, en op elk moment en indien mogelijk op de volgende werkdag nadat u de serviceaanvraag heeft geplaatst.

Itemlabels plaatsen (asset tagging)

Voordat we het nieuwe apparaat bij u afleveren, labelen we deze met de uniek itemlabel (ook wel “asset tag” genoemd) dat u ons vooraf verstrekt. Bij het verzenden scannen we het serienummer en het itemlabel en na verzending sturen we u een bestand met een lijst met alle serienummers en het bijbehorende itemlabel voor uw administratie.

 

– Acer DaaS voor Windows –

 

FUNDAMENTAL

Garantiedekking / Uitsluitingen & Beperkingen

Dit Acer-servicepack (verder – “servicepack”) is een uitgebreide servicedekking die de algemene garantievoorwaarden aanvult, zoals vermeld in de bijsluiter “Beperkte productgarantie” in de doos van uw nieuwe Acer-product. De “Beperkte productgarantie” is een integraal onderdeel van het servicepack en blijft volledig van toepassing met alle beperkingen en uitsluitingen die daarin zijn aangegeven en beschreven, tenzij anders vermeld in de algemene voorwaarden van het servicepack. Lees de “Beperkte productgarantie” voordat u een service van het servicepack aanvraagt.

 

SERVICEVOORWAARDEN

Dit servicepack is een overeenkomst tussen u en Acer. Ongeacht de garantieperiode die wordt vermeld in de bijsluiter “Beperkte productgarantie” van uw product, beginnen alle serviceperioden die onder het pakket vallen vanaf de datum van activering van het abonnement in uw account en eindigen ze na het verstrijken van het abonnement.

 

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN DE SERVICE

De servicedekking op grond van het servicepack strekt zich niet uit tot reparaties of vervanging van onderdelen die beschadigd zijn bevonden als gevolg van nalatigheid of opzet van welke aard dan ook, onjuiste onderhoudswerkzaamheden, werkzaamheden uitgevoerd door onbevoegde derden, transport in ongeschikte verpakking.
Het servicepack dekt geen fouten die het gevolg zijn van virussen of systeemconflicten veroorzaakt door de installatie van stuurprogramma’s of randapparatuur, of verlies van gegevens om welke reden dan ook.
De batterij is niet inbegrepen in dit servicepack; deze valt onder de beperkte productgarantie. De hierboven beschreven uitsluitingen en beperkingen zijn alleen van toepassing op dit servicepack; de voorwaarden van de Beperkte productgarantie worden hierbij niet beïnvloed.

 

Garantieservice verkrijgen

Om claims te melden en/of om garantieservice te verkrijgen, logt u in op uw account en raadpleegt u de contactgegevens van de Technische Ondersteuning die op de pagina worden weergegeven.
Voordat u uw Acer-product retourneert voor service, moet u ervoor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van alle gegevens en toepassingen in uw cloud-opslag of een lokale kopie hebt opgeslagen en moet u alle vertrouwelijke, eigendoms- of persoonlijke informatie of programma’s (hierna “Gegevens”) ervan hebben verwijderd. Acer is niet aansprakelijk voor verlies, schade of openbaarmaking van enige gegevens buiten haar macht of als gevolg van handelingen of nalatigheid van derden, noch voor het herstel of de herinstallatie van een van de voornoemde gegevens.
Elke partij gaat ermee akkoord dat zij geen vertrouwen stelt in enige verklaring, garantie of toezegging anders dan die welke uitdrukkelijk in deze Beperkte Garantie zijn opgenomen. Acer heeft geen enkele wederverkoper, agent of werknemer van Acer toestemming gegeven om enige variatie aan te brengen in de voorwaarden van deze Beperkte Garantie.

 

Garantieperiode

De garantieperiode is gelijk aan de abonnementsperiode van uw product.

 

Toegewijde DaaS ondersteuningsdiensten

Een technisch ondersteuningsteam is toegewijd om uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het oplossen van uw problemen, waaronder contact opnemen met Microsoft-services als u hulp nodig hebt bij Microsoft Windows 10 Pro, Autopilot-inschrijving* of Microsoft M365* (*alleen geldig als deze services zijn opgenomen in uw DaaS-abonnement).

 

DOA (Dead On Arrival) controle

Voordat we het door u bestelde product verzenden, controleren we of het product werkt door een DOA-controle uit te voeren.

 

Ingebouwde beveiliging (Microsoft Defender)

Microsoft Defender Antivirus wordt standaard geleverd op Windows 10 Pro als onderdeel van Windows Security en beschermt uw gegevens en apparaten in realtime met een volledige reeks geavanceerde beveiligingen. Zie de website van Microsoft voor meer informatie.

 

Gezichts- en/of vingerafdrukherkenning (Windows Hello)

Windows Hello is een persoonlijkere, veiligere manier om direct toegang te krijgen tot uw Windows 10 Pro-apparaten met behulp van een pincode, gezichtsherkenning of vingerafdruk. U moet een pincode instellen als onderdeel van het instellen van een aanmelding voor vingerafdruk- of gezichtsherkenning, maar u kunt zich ook aanmelden met alleen uw pincode. Windows Hello wordt standaard geleverd op Windows 10 Pro als onderdeel van Windows Security en beschermt uw gegevens en apparaten in realtime met een volledige reeks geavanceerde beveiligingen. Zie de website van Microsoft voor meer informatie.

 

Apparaat tracering en vergrendelen op afstand (Find My Device)

Find My Device is een functie waarmee u uw Windows 10 Pro-apparaat kunt vinden als u het kwijt bent of als het is gestolen. Als u deze functie wilt gebruiken, meldt u zich aan bij uw apparaat met een Microsoft-account en zorg dat u een beheerder bent. Deze functie werkt wanneer locatie is ingeschakeld voor uw apparaat, zelfs als andere gebruikers op het apparaat locatie-instellingen voor hun apps hebben uitgeschakeld. Steeds wanneer u het apparaat probeert te vinden, zien gebruikers van het apparaat een melding in het systeemvak. Zie de website van Microsoft voor meer informatie.

 

Ophaal-, Reparatie- & Retourservice

Nadat u contact heeft opgenomen met ons serviceteam en blijkt dat een reparatie op het servicecentrum nodig is, zullen we ervoor zorgen dat uw apparaat wordt opgehaald en naar ons reparatiecentrum wordt gebracht, waar uw apparaat wordt gediagnosticeerd, gerepareerd, gecontroleerd en naar u wordt teruggestuurd.

 

Gecertificeerde gegevensverwijdering aan het einde van het abonnement

Zodra uw abonnement is afgelopen, ontvangen wij uw apparaat in ons reparatiecentrum en zorgen wij ervoor dat alle gegevens van dit apparaat zorgvuldig worden gewist.

 

ELEVATED (IN AANVULLING OP FUNDAMENTAL)

Prioriteit behandeling in het geval een hardware reparatie op het servicecenter benodigd is

Bij aankomst in ons reparatiecentrum wordt uw apparaat met voorrang behandeld om een snelle reparatie te garanderen en ervoor te zorgen dat u uw apparaat zo snel mogelijk terugkrijgt.

 

Registratie van het serienummer van het apparaat in uw domein voor Windows Autopilot

Windows Autopilot is een verzameling technologieën die wordt gebruikt om nieuwe apparaten in te stellen en vooraf te configureren, zodat ze klaar zijn voor productief gebruik. Voordat we het nieuwe apparaat bij u afleveren, registreren we het serienummer op uw klantdomein, zodat het apparaat bekend is in het systeem. U kunt dan direct de laatste stappen uitvoeren en de gebruiker kan direct inloggen en aan het werk gaan. Dit kan alleen als je al toegang hebt tot een van de MDM-services van Microsoft, zoals Microsoft Intune. Kijk voor meer informatie op: https://docs.microsoft.com/nl-nl/mem/autopilot/

 

Apparaatonderhoud eenmalig gedurende de abonnementsperiode

Nadat u contact hebt opgenomen met onze serviceteams, waarin u uw eenmalige apparaatonderhoud aanvraagt, organiseren we dat uw pc wordt opgehaald en naar ons reparatiecentrum wordt gebracht om een volledige interne reiniging van het apparaat uit te voeren; het verwijderen van stof, vuil en sporen van normale dagelijkse activiteiten en indien nodig wordt de thermische pasta vernieuwd.

 

ULTIMATE (IN AANVULLING OP ELEVATED)

Reparatie op eigen locatie op volgende werkdag

Als blijkt dan een reparatie aan uw apparaat nodig is, sturen wij een technicus met de benodigde onderdelen naar uw eigen locatie. Wij zullen ons best doen om deze reparatie zo snel mogelijk uit te voeren en indien mogelijk op de volgende werkdag nadat u de serviceaanvraag heeft geplaatst.

 

Productidentificatielabels plaatsen

Voordat we het nieuwe apparaat bij u afleveren, labelen we het met het unieke itemlabel (asset tag) dat u ons vooraf hebt gegeven. Bij het verzenden scannen we het serienummer en het itemlabel met barcode en na verzending sturen we u een bestand met een lijst met alle serienummers en het bijbehorende itemlabel voor uw administratie.

Laatste update: 11.05.2022