Total Cost of Ownership: het Device-as-a-Service-model voor verlaging van de TCO

sep 27, 2022 ˙ 3 min read
Share

Voor veel bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen en startende ondernemingen, is de Total Cost of Ownership (TCO), d.w.z. de totale kosten van het bezit van een bedrijfsmiddel, van grote invloed op aankoopbeslissingen. Een van de belangrijkste voordelen van het door Acer DaaS voorgestelde Device-as-a-Service-model is juist de verlaging van de eigendomskosten, die op het budget van een bedrijf kunnen drukken. Laten we eens uitzoeken wat TCO betekent en hoe deze kosten kunnen worden verlaagd.

TCO: wat is het?

TCO staat voor Total Cost of Ownership. Dit geeft de totale kosten aan die een bedrijf tijdens de levenscyclus van een product moet maken. Meer in detail is TCO een financiële ramingsprocedure waarbij alle vaste en variabele kosten die een onderneming voor het betrokken bedrijfsmiddel maakt, worden geanalyseerd en in aanmerking genomen: aankoop, installatie, inzet, eventueel onderhoud en verwijdering.

Dit evaluatie-instrument wordt toegepast op de aankoop van uiteenlopende apparatuur en activa, maar het is met name nuttig voor bedrijven die grotere hoeveelheden IT-apparatuur en -accessoires moeten aanschaffen. Door een TCO-analyse uit te voeren kunnen de bekende en verborgen kostenfactoren (onderhoud, administratie, training van gebruikers en technische ondersteuning) in kaart worden gebracht voordat een investering wordt gedaan, zodat de werkelijke kosten van de aanschaf van een bedrijfsmiddel worden begrepen en weergegeven.

TCO-analyse: Hoe werkt dat?

TCO houdt niet alleen rekening met de aanschafkosten van apparatuur, maar ook met alle kosten die gedurende de gehele levenscyclus van de apparatuur ontstaan. IT-apparaten moeten worden geïnstalleerd, aangesloten, beheerd, onderhouden en geüpdated. Daarom moet de TCO-analyse ook rekening houden met andere factoren, zoals:

  • Kosten in verband met projectinstallatie, configuratie, opleiding, testen en opstarten
  • Kosten voor de aanpassing van apparaten van werknemers
  • Operationele kosten, waaronder de training van IT-personeel, ondersteuning van eindgebruikers, beveiligingsbeheer, servergebruik, stroomverbruik, internetverbinding en kosten als gevolg van eventuele storingen
  • Kosten in verband met de ontmanteling van verouderde computerapparatuur

Hoe helpt DaaS je de TCO te verlagen?

Alvorens IT-apparatuur aan te schaffen, kunnen bedrijven een TCO-analyse uitvoeren om inzicht te krijgen in de productiviteitsbehoeften en de budgettaire beperkingen en deze tegen elkaar af te wegen. Maar in een steeds technologischer wereld waar constante updates noodzakelijk zijn om concurrerend te blijven, is het geen optie om concessies te doen aan ambitieuze en bedrijfskritische projecten. Daarom is het Acer DaaS Device-as-a-Service-model erop gericht organisaties, zowel grote als kleine, te helpen hun totale eigendomskosten te verlagen.

Zoals we hebben gezien, gaan de aankoop en het beheer van de IT-apparatuur van een onderneming gepaard met talrijke uitgaven, waaronder een grote initiële kapitaalinvestering. Door met Acer DaaS te werken, kunnen bedrijven deze kosten optimaliseren tot één bedrijfskostenpost, die vooral voorspelbaar is. Het maakt het ook mogelijk IT-investeringen met meer souplesse te beheren om aan veranderende behoeften te voldoen, terwijl het tegelijkertijd de IT-afdeling ontlast, die zich eindelijk kan richten op andere meer strategische activiteiten binnen het bedrijf.

acer-Vero-ecologic-solution
Acer DaaS for sustainability
Bent u klaar voor een nieuwe groene bedrijfsstrategie?